โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เอสแอลอีและกล้ามเนื้ออ่อนแรงในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 168 ครั้ง


    วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เอสแอลอีและกล้ามเนื้ออ่อนแรงในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม