งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เข้าแนะนำผู้ประกอบการค้าร้านจำหน่ายอาหาร (ช่วงเย็น) ที่ยังไม่มีใบอนุญาตจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเอกสารที่ต้องนำมาใช้ประกอบในการขอใบอนุญาต


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 79 ครั้ง


    วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เข้าแนะนำผู้ประกอบการค้าร้านจำหน่ายอาหาร(ช่วงเย็น) ที่ยังไม่มีใบอนุญาตจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเอกสารที่ต้องนำมาใช้ประกอบในการขอใบอนุญาต


ภาพกิจกรรม