กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูแลความสะอาดและดูแลพื้นที่บริเวณการจัดงานเกษตรแฟร์ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการจัดงานเฉลิมพระชนม์พระพันปีหลวง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 81 ครั้ง


    วันที 11 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูแลความสะอาดและดูแลพื้นที่บริเวณการจัดงานเกษตรแฟร์ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการจัดงานเฉลิมพระชนม์พระพันปีหลวง


ภาพกิจกรรม