งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้สุขศึกษาเรื่องโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ และการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 212 ครั้ง


    วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้สุขศึกษาเรื่องโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ และการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาภาพกิจกรรม