ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกวาดขยะริมถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 158 ครั้ง


    วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกวาดขยะริมถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม