งานป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 88 ครั้ง


    วันที่่19 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม