นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายกิติศักดิ์ แก้วตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 84 ครั้ง


    วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายกิติศักดิ์ แก้วตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมมอบสิ่งสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมแก่นักเรียนผู้สูงอายุ และคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราวภาพกิจกรรม