ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ ชุมชนวังคาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 86 ครั้ง


    วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ ชุมชนวังคาง


ภาพกิจกรรม