งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมยุง เพื่อป้อกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนทุ่งสวน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 92 ครั้ง


    วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมยุง ในชุมชนทุ่งสวน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามการแจ้งโรคของโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม