นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าโครงการอบรมผู้นำนักเรียนและเยาวชนด้านส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 205 ครั้ง


    เมื่อเวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าโครงการอบรมผู้นำนักเรียนและเยาวชนด้านส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562ภาพกิจกรรม