งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เรื่อง กลิ่น


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 79 ครั้ง


    วันที่ 28 ส.ค.62 09.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เรื่อง กลิ่น


ภาพกิจกรรม