งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุง ในชุมชนเกาะทวีและโรงเรียนวัดคูยาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 134 ครั้ง


    วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุง ในชุมชนเกาะทวีและโรงเรียนวัดคูยาง เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามการแจ้งโรคของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม