นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าโครงการอบรมผู้นำนักเรียนและเยาวชนด้านส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2


เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 83 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าโครงการอบรมผู้นำนักเรียนและเยาวชนด้านส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2ภาพกิจกรรม