งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุง ในชุมชนควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนเพชรชูทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 84 ครั้ง


    วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุง ในชุมชนควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนเพชรชูทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามการแจ้งโรคของโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม