ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการจัดการขยะให้ประชาชนได้รับทราบในช่วงบ่าย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 88 ครั้ง


    วันที่ 2 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการจัดการขยะให้ประชาชนได้รับทราบในช่วงบ่ายภาพกิจกรรม