ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินรณรงค์แจกใบปลิวในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อแจ้งเวลาการเก็บขนขยะของรถขยะภายในเขตเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 83 ครั้ง


    วันที่ 3 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินรณรงค์แจกใบปลิวในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อแจ้งเวลาการเก็บขนขยะของรถขยะภายในเขตเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน


ภาพกิจกรรม