งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมยุง ในชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนอนุบาลวาริน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 71 ครั้ง


    วันที่ 3 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมยุง ในชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนอนุบาลวาริน ตามการแจ้งของโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม