งานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกให้คำแนะนำและขอความร่วมมือจากโรงแรม ในเขตเทศบาล คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 78 ครั้ง


    วันที่ 4 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ได้สั่งการให้ งานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกให้คำแนะนำและขอความร่วมมือจากโรงแรม ในเขตเทศบาล คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าธรรมเนียมจัดเก็บค่าขยะรายปี ของโรงแรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงแรมนะเขเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นอย่างดี


ภาพกิจกรรม