กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ส่งมอบกระเป๋าคืนให้กับเจ้าของกระเป๋าที่มาติดต่อราชการ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 131 ครั้ง


    วันที่ 4 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ส่งมอบกระเป๋าคืนให้กับเจ้าของกระเป๋าที่มาติดต่อราชการ ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศหาเจ้าของกระเป๋า ซึ่งลืมไว้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของกระเป๋าได้มารับคืนในวันนี้และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่เก็บรักษากระเป๋าไว้เป็นอย่างดีและพบว่าตนเองถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ที่เก็บไว้ในกระเป๋าอีกด้วย ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้แสดงความยินดีต่อเจ้าของกระเป๋าดังกล่าว


ภาพกิจกรรม