งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขร่วมกับงานนิติการ กองวิชาการและนิติกร ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับยื่นการแสดงตนของผู้ประกอบการตลาดไนท์โซนแผงผ้า ในช่วงวันที่ 4-12 กันยายน2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 72 ครั้ง


    งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขร่วมกับงานนิติการ กองวิชาการและนิติกร ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับยื่นการแสดงตนของผู้ประกอบการตลาดไนท์โซนแผงผ้า ในช่วงวันที่ 4-12 กันยายน2562. ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.00 น ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(ข้างสถานีดับเพลิง ต้นโพธิ์)


ภาพกิจกรรม