ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 68 ครั้ง


    วันที่ 5 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยช่วงเช้าบริเวณ ถ.เทศบาล2 ปากทางเข้า รร.วัชรวิทยา ถึงริมคลอง ถ.กะโลทัย แยก รร.จวสวัสดิ์ถึงสี่แยกบิ๊กซี ถ.ประชาหรรษา สามแยก เอพีถึง สามแยกพระยาพิชัย และช่วงบ่าย ถ.เทศบาล 1 แยกช่างปล้อง ถึงแยกท้ายโรงพยาบาล ถ.กำแพงเพชร บริเวณลานโพธิ์


ภาพกิจกรรม