งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนอนุบาลวาริน. วิทยาลัยเทคนิค ชุมชนเกาะแขก


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 83 ครั้ง


    วันที่ 5 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนอนุบาลวาริน วิทยาลัยเทคนิค ชุมชนเกาะแขก ตามการแจ้งโรคของโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม