ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 160 ครั้ง


    วันที่ 6 กันยายน 2562. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเดินรณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน โดยช่วงเช้า ประชาสัมพันธ์บริเวณซอย กลุ่มหลังอำเภอเก่าและหน้าป่าไม้ ซอยเพื่อนเรียน ซอยหน้าจวนผู้ว่าฯ เกาะทวี และช่วงบ่าย บริเวณ ซอยศูนหนึ่ง ซอยวัดคูยาง ซอยองค์การโทรศัพท์ ถนนราชดำเนินซอย 7 และซอยชุมชนนป่ามะปราง


ภาพกิจกรรม