ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดเกษตรแก่ประชาชน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 76 ครั้ง


    วันที่ 6 กันยายน 2562. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดเกษตรแก่ประชาชน


ภาพกิจกรรม