ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 98 ครั้ง


    วันที่ 7 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเดินรณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะแก่ประชาชน


ภาพกิจกรรม