งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุงตัวแก่ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ชุมชนทรัพย์ทวี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 69 ครั้ง


    วันที่ 7 กันยายน 2562. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุงตัวแก่ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ชุมชนทรัพย์ทวี เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามการแจ้งโรคของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม