ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะและกิ่งไม้ และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 117 ครั้ง


    วันที่ 10 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะและกิ่งไม้ และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม