กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการแก้ไขเชื่อมเหล็กรางระบายน้ำ ตามคำร้องของประชาชนว่ามีเสียงดัง บริเวณถนนวิจิตร ซอย 3


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 64 ครั้ง


    วันที่ 10 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการแก้ไขเชื่อมเหล็กรางระบายน้ำ ตามคำร้องของประชาชนว่ามีเสียงดัง บริเวณถนนวิจิตร ซอย 3


ภาพกิจกรรม