งานรักษาความสงบเรียบร้อย ออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 43 ครั้ง


    วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา08.00-16.30 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ ออกปฎิบัติงานดังนี้

    - ออกตรวจบริเวณหลัง รพ.กพ.

    - ออกตรวจบริเวณถนนเทศา1 เก็บป้ายหมดอายุจำนวน 1 ป้าย

    - ออกตรวจบริเวณถนนราชดำเนิน เก็บป้ายหมดอายุจำนวน 1 ป้าย

    - ออกตรวจบริเวณถนนเจริญสุข เก็บป้ายหมดอายุจำนวน 1 ป้าย

    - ออกตรวจภายในเขตเทศบาล


ภาพกิจกรรม