นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ดูโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 55 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายอุโลม ชูสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ดูโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วยงานปรับปรุงอาคาร , งานฝ้า , งานกระจก , งานติดตั้งผ้าม่านดิบอัดกลีบ , งานปูพรมพื้น , งานเดินท่อ พี.วี.ซี , งานทำหลังคาสำเร็จรูป ,งานเดินระบบไฟฟ้าและงานเดินระบบท่อน้ำประปา เป็นต้นภาพกิจกรรม