นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่บริเวณชุมชนบ่อแขกเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการแก้ปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 55 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายอุโลม ชูสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่บริเวณชุมชนบ่อแขกเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการแก้ปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร



ภาพกิจกรรม