กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกปฏิบัติงานเปิดทางน้ำ เพือระบายน้ำบริเวณถนนบ่อแขกเชื่อมถนนเลี่ยงเมือง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 17 ครั้ง


    วันที่ 11 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกปฏิบัติงานเปิดทางน้ำ เพือระบายน้ำบริเวณถนนบ่อแขกเชื่อมถนนเลี่ยงเมือง


ภาพกิจกรรม