นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ดูบริเวณถนนราษฎรร่วมใจ เพื่อจะทำท่อระบายน้ำลงคลองเชื่อมกับถนนทางหลวงชนบท


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 757 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายวสันต์ เสริฐศรี ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ดูบริเวณถนน ราษฎรร่วมใจ เพื่อจะทำท่อระบายน้ำลงคลอง เชื่อมกับถนนทางหลวงชนบท ทำให้การระบายน้ำฝนที่ท่วมขังถนนสายหลังวัดคูยาง ระบายน้ำได้ทัน เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอีกทางหนึ่ง


ภาพกิจกรรม