ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำขยะอันตรายที่รวบรวมไว้ 1 ปี ส่งให้ อบจ.กำแพงเพชร นำส่งบริษัทเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 74 ครั้ง


    วันที่ 12 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำขยะอันตรายที่รวบรวมไว้ 1 ปี ส่งให้ อบจ.กำแพงเพชร นำส่งบริษัทเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไปภาพกิจกรรม