เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานนิติกร ร่วมรับการแสดงตนของผู้ได้รับผลกระทบในการขายสินค้า ตลาดไนท์โซนแผงผ้า ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 16 และ วันที่ 20 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ(ข้างสถานีดับเพลิงต้นโพธิ์)


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 83 ครั้ง


    วันที่ 13 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานนิติกร ร่วมรับการแสดงตนของผู้ได้รับผลกระทบในการขายสินค้า ตลาดไนท์โซนแผงผ้า ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 16 และ วันที่ 20 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ(ข้างสถานีดับเพลิงต้นโพธิ์)


ภาพกิจกรรม