เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเหตุรำคาญจากแมลงรบกวน ตามคำร้องศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 112 ครั้ง


    วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเหตุรำคาญจากแมลงรบกวน ตามคำร้องศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม