งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุงตัวแก่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนทรัพย์ทวี ชุมชนทุ่งสวน ร.ร.วัดคูยาง ร.ร. อบจ.กำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 56 ครั้ง


    วันที่ 13 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุงตัวแก่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนทรัพย์ทวี ชุมชนทุ่งสวน ร.ร.วัดคูยาง ร.ร. อบจ.กำแพงเพชร ตามการแจ้งโรคของโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม