งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดวัคซีนควบคุมโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในโรงเรียนเทศบาล 1


เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 127 ครั้ง


    วันที่ 17 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดวัคซีนควบคุมโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเทศบาล 1


ภาพกิจกรรม