งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญเรื่องกลิ่น จากการเลี้ยงไก่


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 112 ครั้ง


    วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญเรื่องกลิ่น จากการเลี้ยงไก่


ภาพกิจกรรม