งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุงตัวแก่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 75 ครั้ง


    วันที่ 18 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุงตัวแก่ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนเพชรชูทรัพย์ ซอย 2 ชุมชนเกาะทวี ซอย 8 โรงเรียนวัดคูยาง เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามการแจ้งโรคของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร