เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นพ.ธนวัฒน์ ยอดนิล แพทย์ทีมหมอครอบครัวของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนเพชรทรายทอง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 329 ครั้ง


    วันที่ 18 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นพ.ธนวัฒน์ ยอดนิล แพทย์ทีมหมอครอบครัวของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนเพชรทรายทอง


ภาพกิจกรรม