นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร การอบรมสามัญประจำปี 2562 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 177 ครั้ง


    วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร การอบรมสามัญประจำปี 2562 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 27 ชุมชนภาพกิจกรรม