เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเพชรทรายทอง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 325 ครั้ง


    วันที่ 20 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเพชรทรายทอง


ภาพกิจกรรม