ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการล้างตลาดต้นโพธิ์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 164 ครั้ง


    วันที่ 24 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการล้างตลาดต้นโพธิ์


ภาพกิจกรรม