งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการเปิดใหม่ ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 119 ครั้ง


    วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการเปิดใหม่ ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดังนี้

    1.ร้านสะสมอาหาร จำนวน 3 ร้าน

    2.กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5 ร้าน


ภาพกิจกรรม