งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการเปิดใหม่ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 3 ร้าน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 96 ครั้ง


    วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการเปิดใหม่ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 3 ร้าน


ภาพกิจกรรม