งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุงตัวแก่ เพื่อโรคไข้เลือดออกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 85 ครั้ง


    วันที่ 26 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุงตัวแก่ เพื่อโรคไข้เลือดออกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามการแจ้งโรคของโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม