กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม "อาหารปลอดภัยกับชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร" ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 126 ครั้ง


    วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น.- ๑๓.๓๐ น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม "อาหารปลอดภัยกับชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร" ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และชมการแสดงพื้นบ้าน รำวงกำแพงเพชรเมืองทอง, รำคล้องช้าง และกิจกรรมการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว โดย อพท.๔ การบรรยาย เรื่อง ความปลอดภัยในชุมชนท่องเที่ยว การฝึกทดสอบความปลอดภัยด้านอาหารชุมชน โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การพิมพ์ภาพจากผงศิลาแลง การพิมพ์พระเครื่อง การตัดพวงมโหตร/ลูกยอด การทำขนมช่อม่วง และการทำกล้วยไข่เชื่อม พร้อมร่วมรับประทานอาหารชุมชนปลอดภัยภาพกิจกรรม