โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนเขตเทศบาลร่วมกับ นพ.พาทิศ คูหาทัสนะดีกุล แพทย์คลีนิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 241 ครั้ง


    วันที่ 27 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนเขตเทศบาลร่วมกับ นพ.พาทิศ คูหาทัสนะดีกุล แพทย์คลีนิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม