ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณพิธีเปิดงานสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 97 ครั้ง


    วันที่ 28 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณพิธีเปิดงานสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม